Základní školy J.A.Komenského Kly zajišťuje výuku pro žáky v rámci povinné školní docházky. Historie školy sahá až do 18. století. Zpočátku se vyučovalo na faře. V roce 1880 byl postaven učební objekt poblíž fary (učebny a byt pro učitele). Až v roce 1898 se začala stavět budova školy. Vzhledem k vysokému počtu žáků byla v letech 1924 – 1925 postavena přístavba školní budovy. V té době to byla moderní škola, nejmodernější z širokého okolí. Škola měla sedm tříd, pracovnu pro ruční práce, dva kabinety a sborovnu pro učitele. V období nacistické okupace (1939 – 1945) se výuka musela přizpůsobit okupantům, na škole bylo zakázáno vyučovat dějepis, historii apod. Po komunistickém převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem v roce 1948, byla výuka nařizována totalitní mocí. Na škole se místo demokraticky smíšlejících osobností oslavují komunističtí zločinci – J.V. Stalin, Lenin a další. V 60. letech byla postavena další přístavba školy, školní hřiště za školou s běžeckou dráhou. Ve škole se začalo topit ústředním topením na uhlí. Po listopadu 1989, kdy byla v republice obnovena demokracie, dostala škola novou fasádu a došlo k dalším tak potřebným opravám. V roce 1997 byla ve škole vybudována plynová kotelna a začalo se topit ekologičtěji. V roce 1998 se konalo 100. výročí školy. Setkali se bývalí učitelé, žáci a další pamětníci. K dispozici byla kronika, dobové fotografie, občerstvení. Po roce 1998 až do současnosti je škola průběžně modernizována a opravována.